Saturday, October 23, 2010

Memories Never Die...They Multiply :)

Class II B, Kendriya Vidyalaya Ambajhari, Nagpur

Top Row: (L to R) Naveen, Pravin, Hemant, Rahul T, Prasenjit, Sudarshan, Vishal, Prasham
Middle Row:(L to R) Sheetal K, Nikhil, Rahul S, Mahant, Abhishek, Avinash, Rishi, Vicky, Subhit, Prerna
Bottom Row(L to R)(sitting) Shakti,Rashmi(standing), Sheetal D,Sanghamitra, Nagpure Sir, Waigaonkar Madam, , Rita,Priya(standing), Dhanalaxmi
Class III B, Kendriya Vidyalaya Ambajhari, Nagpur

Top(L to R):Abhishek, Prasham, Sudarshan, Naveen, Prasenjit, Rahul T,Nikhil,Hemant, Vishal, Pravin, Mahant
Middle(L to R): Rishi, Atul, Vicky, Rita,Sengupta Madam,Priyanka, Principal Sir, Rini, Nagpure Sir, Priya, Subhit, Avinash,Rahul
Bottom(L to R): Shakti, Dhanashri,Dhanalaxmi, Bubbly, Prerna, Sheetal D, Sanghamitra,Sheetal K.
Class XI A(Science Stream): Kendriya Vidyalaya No.2, GCF , Jabalpur

Top Row(L to R): Anuj, Prasenjit, Sachindra, Anurag,Sourabh,Ankur, Sachin, Beno
Second Row(Lto R): Prashant,Jaydevan,Ishant,Neelesh,Asjad,Ravikant,Palash,Deepanshu,Rupansh,Vaibhav,Parikshit,Sanjay
Third Row(L to R): Sanchita, Divya, Priyanka M,Deepna, Vineeta, Priyanka B, Farah, Preety, Ruchika, Sonal, Sweta, Habiba, Surabhi,Kriti, Pallavi,Riddhima
Fourth Row(L to R): Yadav Madam, Singh Sir, Roy Sir, Principal Rawat Sir, Mitra Sir, Gutain Madam, Thakur Madam.
Last Row(L toR): Aparna, Chandni, Divita, Kavita, Vedika, Bhanu, Michelle, Sonali, Sidhhi, Pragya, Roopa

No comments: